Na co można dostać dofinansowanie z PFron?

Czy wiesz, że w 2023 roku możesz skorzystać z dofinansowania PFron? Dzięki niemu Twoja firma może otrzymać wsparcie finansowe, które pomoże Ci zatrzymać pracowników i zachować stabilność firmy. Poznaj szczegóły, dowiedz się, jakie wymogi trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie oraz jakie są korzyści z jego otrzymania. Przeczytaj nasz poradnik i skorzystaj z dofinansowania PFron 2023!

Jakie dofinansowanie można otrzymać z PFron w roku 2023?

Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFron) oferuje szeroki zakres dofinansowań na zakup sprzętu, wyposażenia, usług i prac dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2023 roku można skorzystać z dofinansowania na zakupy, prace lub usługi związane z zakupem specjalistycznego sprzętu, wyposażenia lub prac budowlanych.

Do finansowania przez PFron przewidziane są różnego rodzaju wydatki, w tym m.in. zakup specjalistycznych przystosowań, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, zakup materiałów do wykonania prac budowlanych lub remontowych, a także wykonanie usług związanych z adaptacją lub modernizacją budynków lub urządzeń technicznych.

Dofinansowanie może obejmować zakup sprzętu i wyposażenia, a także usługi i prace budowlane. Przykładowo, wymienione wydatki to np. zakup łóżka rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego, balkonu i schodów, windy, podnośników, platform dla osób niepełnosprawnych, składanych ramp, przystosowanych łazienek, systemów nawigacji dla osób niewidomych, a także usługi związane z adaptacją lub modernizacją budynków lub urządzeń technicznych.

Dofinansowanie może wynosić do 75% poniesionych kosztów, o ile osoba niepełnosprawna posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub do 50%, jeżeli dysponuje orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Mogą skorzystać z niego osoby prywatne, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.

Zobacz też:  Dofinansowanie na pompę ciepła - program Moje Ciepło!

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z PFron?

Dofinansowanie z Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFron) to pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Umożliwia wsparcie w zakresie stałego lub czasowego zatrudnienia. Można także otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub specjalistycznego wyposażenia mieszkania.

Wsparcie z PFron jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, które w wyniku swojej niepełnosprawności potrzebują aktywnej rehabilitacji zawodowej. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do kategorii niepełnosprawności. Mogą to być również osoby, które są w trakcie postępowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub zaliczenie do kategorii.

Osoby, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do kategorii znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dofinansowanie do stałego lub czasowego zatrudnienia. Również w tym wypadku możliwe jest otrzymanie dofinansowania do zakupu sprzętu i wyposażenia mieszkania.

Ponadto, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem, które ukończyły 18 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie do stałego lub czasowego zatrudnienia. Możliwe jest także otrzymanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub specjalistycznego wyposażenia mieszkania.

Zatem, dofinansowanie z PFron może uzyskać każda osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczenie o stopniu lub kategorii niepełnosprawności. Umożliwia ono wsparcie w zakresie stałego lub czasowego zatrudnienia, a także dofinansowanie do zakupu specjalistycznego wyposażenia mieszkania lub sprzętu rehabilitacyjnego.

Które koszty można pokryć z dofinansowania z PFron w 2023 roku?

Dofinansowanie z PFron może być używane na szereg różnych celów, w tym na wsparcie w zakresie rehabilitacji i aktywizacji. Te cele obejmują: zakup sprzętu ortopedycznego, wsparcie w zakresie zatrudnienia, wsparcie w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, organizację zajęć rehabilitacyjnych, organizację imprez sportowych, wyjazdów rekreacyjnych i innych form aktywizacji zawodowej. Dofinansowanie to może być wykorzystywane także na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie kształcenia i szkoleń, zakup materiałów potrzebnych do rehabilitacji, zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, a nawet na pokrycie kosztów transportu.

Zobacz też:  Nieniszczące badania metali: jakie są korzyści?

Dofinansowanie z PFron może być wykorzystywane również na zakup środków opatrunkowych, odzieży ortopedycznej, przyrządów i akcesoriów rehabilitacyjnych, sprzętu i akcesoriów audiowizualnych, a także na wszelkiego rodzaju wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych. Wsparcie to może być używane także do finansowania usług opiekuńczych, wynajmu lub zakupu nieruchomości, a nawet na zakup samochodu osobowego lub wózka inwalidzkiego.

Dofinansowanie z PFron może być używane także na zakup sprzętu medycznego, zakup materiału edukacyjnego, wsparcie w zakresie edukacji, wsparcie w zakresie kultury i sztuki, a nawet na organizację imprez sportowych i wyjazdów rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie to może być wykorzystywane także na wsparcie w zakresie komunikacji, tworzenia stron internetowych, a także na inicjatywy związane z tworzeniem i zarządzaniem projektami.

Jakie są wymagania, aby otrzymać dofinansowanie z PFron?

O dofinansowanie z PFron mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, aby zwiększyć swoje możliwości zawodowe i społeczne. Przede wszystkim, aby ubiegać się o dofinansowanie z PFron, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Oprócz tego, osoby starające się o dofinansowanie powinny być zameldowane na terenie Polski, a w przypadku osób niepełnoletnich, ich rodzice muszą być wyłącznymi opiekunami prawnymi.

Kolejnym warunkiem, aby otrzymać dofinansowanie z PFron, jest niezatrudnienie. Oznacza to, że kandydat nie może być zatrudniony na pełny etat ani wykonywać innej pracy zarobkowej. Osoby, które spełniają wszystkie wymagania, mogą uzyskać dofinansowanie na usługi, takie jak: przystosowanie środowiska pracy, szkolenia, doradztwo zawodowe, zakup nowych technologii itp.

Ponadto, aby otrzymać dofinansowanie z PFron, musisz wskazać cel, w jakim chcesz wykorzystać dofinansowanie. Musi to być cel zgodny z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mogą to być różnego rodzaju szkolenia, doradztwo, przystosowanie środowiska pracy, zakup sprzętu lub usługi, itp. Na koniec, ważne jest, aby wskazać, jak dofinansowanie z PFron przyczyni się do poprawy sytuacji zawodowej i społecznej osoby niepełnosprawnej.

Zobacz też:  Jakie są zalety stosowania metalowych szaf na ubrania dla pracowników?

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też